Hotline: 024.22469368
Trang chủ

Bài viết

Sản phẩm

Tủ sách CS4S

Hướng dẫn thanh toán

Kho phần mềm

Liên hệ
    Đăng nhập | Đăng ký

School Timetabling System 4.0 - Những phát triển mới

Ngày gửi bài: 21/07/2023
Số lượt đọc: 1179

Phiên bản mới STKB 4.0 bổ sung thêm một lệnh đặc biệt: MainLoop2b. Đây là tính năng đặc biệt tương tự Mainloop nhưng chỉ áp dụng cho mô hình nhà trường với lớp 2b. Tính năng này sẽ giúp cho các trường có mô hình lớp 2b có thể thực hiện các thao tác quan sát, tinh chỉnh dữ liệu thời khóa biểu trên màn hình bao gồm toàn bộ 2 buổi sáng, chiều, 10 tiết của nhà trường.

1. Tổng quan những điểm mới của phiên bản STKB 4.0

a. Về lệnh MainLoop

Như chúng ta đã biết, một trong những tính năng mạnh nhất của phần mềm STKB là tính năng cho phép quan sát và tinh chỉnh dữ liệu tinh tế của phần mềm.

Chức năng MainLoop là một trong các tính năng quan trọng nhất và mạnh nhất của phần mềm STKB của tất cả các phiên bản trước đây.

Tóm tắt các tính năng chính của lệnh MainLoop.

- Quan sát thời khóa biểu của các cặp Lớp – Giáo viên đồng thời theo từng buổi học sáng, chiều.

- Đồng bộ thời khóa biểu Lớp – Giáo viên thông qua ô thời khóa biểu hiện thời.

- Thực hiện được các lệnh xem trạng thái, thuộc tính của các lớp và giáo viên.

- Thực hiện các lệnh xếp tay trên thời khóa biểu lớp và giáo viên.

- Thực hiện được các lệnh xóa tiết, xóa toàn bộ một môn hoặc xóa toàn bộ thời khóa biểu của một lớp hoặc giáo viên.

- Thực hiện được các lệnh đặt/hủy chế độ Không học cho từng tiết học trên thời khóa biểu lớp.

- Thực hiện các lệnh tinh chỉnh dữ liệu bằng cách kéo thả tiết học trên màn hình.

b. Mô hình nhà trường với các lớp học 2b

Phần mềm hỗ trợ xếp thời khóa biểu STKB được thiết kế để hỗ trợ các nhà trường với mô hình lớp học như sau:

- Các lớp học trong nhà trường có thể học 1 buổi hoặc 2 buổi.

- Tất cả các lớp trong nhà trường có thể được phân công học độc lập sáng, chiều. Điều này có nghĩa mỗi lớp nếu học 2 buổi sẽ có thể được phân công học các môn học khác nhau theo sáng và chiều. Các giáo viên được phân công giảng dạy khác nhau theo cùng môn học sáng, chiều.

Trong các mô hình nhà trường như trên có một mô hình đặc biệt, được gọi là mô hình nhà trường với các lớp 2b. Mô hình nhà trường với lớp 2b là mô hình bắt buộc phải thỏa mãn các điều kiện sau:

1. Tất cả các lớp trong nhà trường đều học 2 buổi.

2. Phân công chuyên môn của nhà trường có thể phân biệt sáng, chiều khác nhau, nhưng mỗi môn chỉ có duy nhất một giáo viên dạy cho cả sáng và chiều.

Bảng sau sẽ mô tả sự khác nhau giữa mô hình nhà trường bình thường và mô hình trường với lớp 2b.

 

Mô hình trường với lớp bình thường

Mô hình trường với lớp 2b

Dạng lớp

Các lớp có thể học 1 buổi hoặc 2 buổi.

Tất cả các lớp đều là kiểu lớp học 2 buổi.

Phân công

Cho phép một lớp có thể học một môn học nhưng sáng, chiều do 2 giáo viên dạy.

Nếu một lớp học một môn học cả sáng, chiều thì bắt buộc phải đo cùng một giáo viên dạy.

c. Lệnh mới: MainLoop2b

Phiên bản mới STKB 4.0 bổ sung thêm một lệnh đặc biệt: MainLoop2b. Đây là tính năng đặc biệt tương tự Mainloop nhưng chỉ áp dụng cho mô hình nhà trường với lớp 2b. Tính năng này sẽ giúp cho các trường có mô hình lớp 2b có thể thực hiện các thao tác quan sát, tinh chỉnh dữ liệu thời khóa biểu trên màn hình bao gồm toàn bộ 2 buổi sáng, chiều, 10 tiết của nhà trường.

Chức năng này hoàn toàn tương tự như lệnh Mainloop đã có, nhưng Mainloop chỉ áp dụng cho từng buổi học, còn Mainloop2b sẽ áp dụng cho toàn bộ thời gian 10 tiết học từ sáng đến chiều.

Chú ý:

Mainloop là chức năng rất phức tạp, chúng tôi sẽ phát triển chức năng Mainloop2b dần theo thời gian.

2. Mô tả nhanh chức năng của Mainloop2b

a. Điều kiện để thực hiện được lệnh MainLoop2b

Điều kiện để thực hiện được lệnh Mainloop2b là:

- Tất cả các lớp học của nhà trường đều phải là lớp học 2 buổi, không có ngoại lệ.

- Mỗi lớp và với mỗi môn học nếu được phân công học thì phải được phân công với một giáo viên dạy. Hay nói cách khác không thể có trường hợp 2 giáo viên dạy 1 môn của 1 lớp, một dạy sáng, 1 dạy chiều.

b. Giao diện MainLoop2b

Lệnh Mainloop2b có thể được thực hiện từ thực đơn Khung nhìn.

Giao diện của Mainloop2b có dạng như hình sau.

Chúng ta thấy gì trên giao diện của Mainloop2b.

Ô, tiết hiện thời

Trên khung nhìn Mainloop2b luôn có một ô hay tiết hiện thời. Đây là vị trí mà chúng ta đang quan tâm quan sát và thực hiện các thao tác xếp tay hoặc tinh chỉnh dữ liệu tại vị trí này.

Ô hay tiết hiện thời luôn là ô kết nối giữa thời khóa biểu của cặp Lớp – Giáo viên đang hiện trên màn hình. Ý nghĩa của chế độ đồng bộ này như sau:

- Nếu ô, tiết hiện thời nằm trên TKB lớp thì khung phía dưới luôn thể hiện giáo viên đang dạy tại ô này.

- Nếu ô hiện thời nằm trên TKB giáo viên thì khung bên trên luôn thể hiện lớp mà giáo viên này đang dạy.

Chế độ đồng bộ thời khóa biểu Lớp – Giáo viên là công cụ rất hữu hiệu để người xếp TKB quan sát và tinh chỉnh dữ liệu thời khóa biểu ngay trên màn hình.

Khung thông tin lớp, giáo viên

Nằm bên phải màn hình là các khung thông tin lớp và giáo viên.

Cửa sổ thông tin thời khóa biểu

Toàn bộ cửa sổ chính của lệnh là thông tin thời khóa biểu của một cặp Lớp – Giáo viên và các dữ liệu có liên quan. Hai lưới thông tin thời khóa biểu Lớp và Giáo viên sẽ kết nối với nhau thông qua ô thời khóa biểu hiện thời (màu vàng) luôn xuất hiện trên màn hình.

Dòng thông tin nhanh

Các lệnh nhanh

Thực đơn (Ribbon) TKB của lệnh Mainloop2b bao gồm các lệnh nhanh. Tất cả các lệnh này đều có ý nghĩa tương tự như trong lệnh Mainloop đã quen thuộc.

c. Các tính năng chính của MainLoop2b

Bảng sau mô tả các tính năng chính của lệnh MainLoop2b.

Stt

Tính năng

Thao tác

1

Quan sát thời khóa biểu lớp – giáo viên.

Nháy chuột lên các mũi tên --> và <-- trên khung thông tin Lớp và Giáo viên ở bên phải màn hình để chuyển đổi quan sát lớp và giáo viên.

2

Chọn ô, tiết hiện thời.

Nháy chuột lên ô hoặc dùng phím lên, xuống, phải, trái để di chuyển.

3

Thiết lập / Hủy chế độ đồng bộ thời khóa biểu lớp – giáo viên.

Nháy nút Đồng bộ TKB   trên thực đơn.

4

Xóa tiết tại ô hiện thời.

Bấm phím Delete hoặc nháy chuột phải và chọn lệnh Xóa  .

5

Xóa tất cả các môn cùng với ô hiện thời.

Nháy chuột phải và chọn lệnh Xóa tất cả  .

6

Khóa / Hủy khóa dữ liệu ô hiện thời.

Nháy chuột phải và thực hiện lệnh Khóa dữ liệu.

Chú ý: Ô dữ liệu bị khóa sẽ có chữ màu vàng.

7

Khóa toàn bộ dữ liệu trên TKB lớp / hoặc giáo viên hiện thời.

Nháy chọn lệnh Khóa TKB trên thanh Ribbon  .

8

Hủy khóa toàn bộ dữ liệu trên TKB lớp / hoặc giáo viên hiện thời.

Nháy chọn lệnh Hủy khóa TKB trên thanh Ribbon  .

9

Chọn môn cho lớp để chuẩn bị xếp tay.

Nháy chọn môn tại khung thông tin lớp .

10

Chọn môn + lớp cho giáo viên để chuẩn bị xếp tay.

Nháy chọn môn và lớp tại khung thông tin giáo viên .

11

Xếp tay môn cho lớp tại ô hiện thời.

Nháy đúng chuột trên ô và chọn lệnh Môn đã chọn.

12

Xếp tay môn, lớp cho giáo viên tại ô hiện thời.

Nháy đúng chuột trên ô và chọn lệnh Lớp, môn đã chọn.

13

Thay đổi chế độ hiển thị trên TKB lớp từ hiển thị tên môn sang tên giáo viên và ngược lại.

Nháy chọn lệnh Chế độ lớp  .

14

Thay đổi chế độ hiển thị trên TKB giáo viên từ hiển thị tên lớp sang tên môn học và ngược lại.

Nháy chọn lệnh Chế độ giáo viên  .

15

Chuyển nhanh đến giáo viên dạy môn học cho trước của lớp hiện thời.

Thực hiện lệnh Thực đơn môn học  , sau đó chọn môn trong danh sách và nháy nút Kết thúc, chương trình sẽ hiển thị ngay giáo viên dạy môn này.

16

Ghi nhớ căp Lớp – Giáo viên hiện thời trên màn hình.

Nháy nút Đánh dấu trạng thái  .

17

Hiển thị lại trạng thái Lớp – Giáo viên đã đánh dấu trước đó.

Nháy nút Khôi phục trạng thái  .

18

Dịch chuyển tiết trên thời khóa biểu.

Dùng chuột rê và kéo thả tiết từ ô đầu đến ô đích và nhả chuột. Chương trình sẽ thực hiện lệnh di chuyển tiết theo phương án (thuật toán) đã có tại vị trí 

19

Tìm kiếm lớp theo các tiêu chí khác nhau.

Thực hiện lệnh Tìm kiếm lớp  .

20

Tìm kiếm giáo viên theo các tiêu chí khác nhau.

Thực hiện lệnh Tìm kiếm giáo viên  .

 

TH&NT Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bài viết khác:Lên đầu trang
 
CÔNG TY TNHH TIN HỌC VÀ NHÀ TRƯỜNG
 
Phòng 1407 - Nhà 17T2 - Trung Hoà Nhân Chính - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Phone: 024.22469368
Email: kinhdoanh@tinhocnhatruong.vn

© 2020 Công ty TNHH Tin học và Nhà trường - ĐCĐK: Nhà 6, ngõ 518, phố Đội Cấn, phường Cống Vị, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam. GPĐKKD số: 0109095257 do Sở KHĐT Tp.Hà Nội cấp ngày 20/02/2020.
Email: kinhdoanh@tinhocnhatruong.vn. Điện thoại: 024.22469368. Fax: 024.22469368