Hotline: 024.22469368
Trang chủ

Bài viết

Sản phẩm

Tủ sách CS4S

Hướng dẫn thanh toán

Kho phần mềm

Liên hệ
    Đăng nhập | Đăng ký

DANH SÁCH PHẦN MỀM (17 files)
Phần mềm Xếp thời khóa biểu Nhà trường - STKB 4.0 bản chính thức (42.95 Mb)21/07/2023
Phiên bản mới STKB 4.0 bổ sung thêm một lệnh đặc biệt: MainLoop2b. Đây là tính năng đặc biệt tương tự Mainloop nhưng chỉ áp dụng cho mô hình nhà trường với lớp 2b. Tính năng này sẽ giúp cho các trường có mô hình lớp 2b có thể thực hiện các thao tác quan sát, tinh chỉnh dữ liệu thời khóa biểu trên màn hình bao gồm toàn bộ 2 buổi sáng, chiều, 10 tiết của nhà trường. Chức năng này hoàn toàn tương tự như lệnh Mainloop đã có, nhưng Mainloop chỉ áp dụng cho từng buổi học, còn Mainloop2b sẽ áp dụng cho toàn bộ thời gian 10 tiết học từ sáng đến chiều.
Đã tải: 755 Bình luận: 0Xếp hạng:: 4.0/7


Phần mềm Xếp thời khóa biểu Nhà trường - STKB 4.0 bản dùng thử (42.95 Mb)21/07/2023
Phiên bản mới STKB 4.0 bổ sung thêm một lệnh đặc biệt: MainLoop2b. Đây là tính năng đặc biệt tương tự Mainloop nhưng chỉ áp dụng cho mô hình nhà trường với lớp 2b. Tính năng này sẽ giúp cho các trường có mô hình lớp 2b có thể thực hiện các thao tác quan sát, tinh chỉnh dữ liệu thời khóa biểu trên màn hình bao gồm toàn bộ 2 buổi sáng, chiều, 10 tiết của nhà trường. Chức năng này hoàn toàn tương tự như lệnh Mainloop đã có, nhưng Mainloop chỉ áp dụng cho từng buổi học, còn Mainloop2b sẽ áp dụng cho toàn bộ thời gian 10 tiết học từ sáng đến chiều.
Đã tải: 182 Bình luận: 0Xếp hạng:: 3.0/1


Phần mềm Xếp thời khóa biểu Nhà trường - STKB 3.0 bản dùng thử (42.95 Mb)12/06/2022
Phần mềm STKB (School Timetable System) thực chất là phiên bản tiếp theo của thế hệ phần mềm hỗ trợ xếp thời khóa biểu TKB ngày xưa. Phiên bản STKB 1.0 ra đời năm 2020 tương ứng với bản TKB 12 đã phát triển trước đó. Phiên bản STKB 2.0 được nâng cấp năm 2021 đã lần đầu tiên hỗ trợ mô hình các môn tích hợp của chương trình GDPT 2018 mới. Lần nâng cấp này của STKB lên 3.0 đánh dấu một bước phát triển nữa của phần mềm, tăng cường chức năng và hỗ trợ các nhà trường trên toàn quốc theo mô hình CT GDPT mới. Sau đây là tổng quan các tính năng mới nhất của phiên bản STKB 3.0.
Đã tải: 606 Bình luận: 0Xếp hạng:: 5.0/4


Phần mềm Xếp thời khóa biểu Nhà trường - STKB 3.0 bản chính thức (42.95 Mb)12/06/2022
Lần nâng cấp này của STKB lên 3.0 đánh dấu một bước phát triển nữa của phần mềm, tăng cường chức năng và hỗ trợ các nhà trường trên toàn quốc theo mô hình CT GDPT mới
Đã tải: 1795 Bình luận: 0Xếp hạng:: 5.0/13


Phần mềm Xếp thời khóa biểu Nhà trường - STKB 2.0 bản chính thức (42.00 Mb)09/08/2021
STKB 2.0 là phiên bản mới nhất của phần mềm xếp thời khóa biểu cho các trường phổ thông với rất nhiều tính năng mới và hoàn thiện sau:
- Hỗ trợ hoàn toàn các lớp xếp theo chương trình GDPT mới.
- Bản mới nhất của phần mềm STKB đã lần đầu tiên hỗ trợ cho thời khóa biểu xếp cả chủ nhật, suốt 7 ngày trong tuần, rất phù hợp với tất cả các loại, kiểu nhà trường của Việt Nam, đặc biệt trong thời gian chống dịch Covid này.
- Hỗ trợ hầu như tất cả các loại hình trường học hiện nay từ Tiểu học đến THCS, THPT. Hỗ trợ nhiều chương trình đào tạo trong một nhà trường.
Đã tải: 1186 Bình luận: 0Xếp hạng:: 4.6/7


Phần mềm Xếp thời khóa biểu Nhà trường - STKB 2.0 bản dùng thử (42.00 Mb)09/08/2021
STKB 2.0 là phiên bản mới nhất của phần mềm xếp thời khóa biểu cho các trường phổ thông với rất nhiều tính năng mới và hoàn thiện sau:
- Hỗ trợ hoàn toàn các lớp xếp theo chương trình GDPT mới.
- Bản mới nhất của phần mềm STKB đã lần đầu tiên hỗ trợ cho thời khóa biểu xếp cả chủ nhật, suốt 7 ngày trong tuần, rất phù hợp với tất cả các loại, kiểu nhà trường của Việt Nam, đặc biệt trong thời gian chống dịch Covid này.
- Hỗ trợ hầu như tất cả các loại hình trường học hiện nay từ Tiểu học đến THCS, THPT. Hỗ trợ nhiều chương trình đào tạo trong một nhà trường.
Đã tải: 774 Bình luận: 0Xếp hạng:: 5.0/10


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm CloudTester (1.07 Mb)23/03/2021
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm CloudTester thực hiện kiểm tra trực tuyến qua mạng LAN (hoặc PC)
Đã tải: 23 Bình luận: 0Xếp hạng:: 5.0/1


Phần mềm quản lý CloudTest Manager (110.00 Mb)23/03/2021
CloudTestManager là phần mềm giành cho giáo viên (người quản lý) dùng để khởi tạo các kỳ thi (exam), quản lý học sinh và điểm của học sinh trong 1 kỳ thi.
Đã tải: 21 Bình luận: 0Xếp hạng:: 5.0/1


Phần mềm kiểm tra trực tuyến CloudTester (109.05 Mb)23/03/2021
Phần mềm CloudTester có chức năng chính là thực hiện bài kiểm tra trực tuyến của dịch vụ CloudTest.
Đã tải: 36 Bình luận: 0Xếp hạng:: 5.0/2


Phần mềm Xếp thời khóa biểu Nhà trường liên kết với Quảng Ích - STKB Qi (42.00 Mb)27/08/2020
Phần mềm Xếp thời khóa biểu Nhà trường liên kết với công ty Cổ phần PM Quảng Ích - STKB Qi cho phép tạo và quản lý dữ liệu Thời khoá biểu của một nhà trường với 600 giáo viên, 300 lớp học sáng, 300 lớp học chiều và học tại 10 địa điểm khác nhau. Với giao diện hoàn toàn tiếng Việt, tất cả các cửa sổ giao diện của phần mềm đã được thiết kế một cách hợp lý nhất phù hợp cho mọi trình độ của giáo viên và người dùng.
Đã tải: 77 Bình luận: 0Xếp hạng:: 5.0/3


Phần mềm Xếp thời khóa biểu Nhà trường liên kết với Mạng giáo dục Việt Nam vnEdu - STKB VNPT (42.00 Mb)27/08/2020
Phần mềm Xếp thời khóa biểu Nhà trường liên kết với Mạng giáo dục Việt Nam vnEdu - STKB VNPT cho phép tạo và quản lý dữ liệu Thời khoá biểu của một nhà trường với 600 giáo viên, 300 lớp học sáng, 300 lớp học chiều và học tại 10 địa điểm khác nhau. Với giao diện hoàn toàn tiếng Việt, tất cả các cửa sổ giao diện của phần mềm đã được thiết kế một cách hợp lý nhất phù hợp cho mọi trình độ của giáo viên và người dùng.
Đã tải: 137 Bình luận: 0Xếp hạng:: 5.0/2


SQB - Quản trị Ngân hàng câu hỏi - Bản dùng thử (183.00 Mb)25/05/2020
Phần mềm Quản trị Ngân hàng câu hỏi - SQB 1.0 bản dành cho các nhà trường phổ thông sử dụng với mục đích xây dựng riêng cho mình các CSDL Ngân hàng câu hỏi môn học. Phần mềm có các chức năng chính: Khởi tạo CSDL ngân hàng câu hỏi; nhập, điều chỉnh câu hỏi; khởi tạo mẫu đề kiểm tra và sinh tự động để kiểm tra; trộn câu hỏi đề kiểm tra; kiểm tra trực tuyến; chấm bài trực tiếp.
Đã tải: 112 Bình luận: 0Xếp hạng:: 5.0/2


UQB - Quản trị Ngân hàng câu hỏi - Bản dành cho trường đại học, cao đẳng (184.00 Mb)25/05/2020
Phần mềm Quản trị Ngân hàng câu hỏi - UQB 1.0 bản dành cho các trường đại học, cao đẳng. Đây là một giải pháp tổng thể cho việc lưu trữ và quản lý các CSDL ngân hàng câu hỏi (tự luận, trắc nghiệm) được dùng như các phòng đào tạo, các khoa, bộ môn chuyên ngành dùng để khởi tạo và quản lý các Ngân hàng câu hỏi môn học, học phần cho toàn bộ nhà trường.
Đã tải: 29 Bình luận: 0Xếp hạng:: 5.0/1


SQB - Quản trị Ngân hàng câu hỏi - Bản dành cho trường phổ thông (183.00 Mb)25/05/2020
Phần mềm Quản trị Ngân hàng câu hỏi - SQB 1.0 bản dành cho các nhà trường phổ thông sử dụng với mục đích xây dựng riêng cho mình các CSDL Ngân hàng câu hỏi môn học. Phần mềm có các chức năng chính: Khởi tạo CSDL ngân hàng câu hỏi; nhập, điều chỉnh câu hỏi; khởi tạo mẫu đề kiểm tra và sinh tự động để kiểm tra; trộn câu hỏi đề kiểm tra; kiểm tra trực tuyến; chấm bài trực tiếp.
Đã tải: 110 Bình luận: 0Xếp hạng:: 5.0/2


PQB - Quản trị Ngân hàng câu hỏi - Bản dành cho giáo viên (182.00 Mb)25/05/2020
Phần mềm Quản trị Ngân hàng câu hỏi - PQB 1.0 bản dành riêng cho cá nhân giáo viên sử dụng với mục đích xây dựng riêng cho mình các CSDL Ngân hàng câu hỏi môn học. Phần mềm có các chức năng chính: Khởi tạo CSDL ngân hàng câu hỏi; nhập, điều chỉnh câu hỏi; khởi tạo mẫu đề kiểm tra và sinh tự động để kiểm tra; trộn câu hỏi đề kiểm tra; kiểm tra trực tuyến; chấm bài trực tiếp
Đã tải: 102 Bình luận: 0Xếp hạng:: 5.0/3


Phần mềm Xếp thời khóa biểu Nhà trường - STKB 1.0 bản dùng thử (42.00 Mb)25/05/2020
Phần mềm Xếp Thời khoá biểu Nhà trường - STKB 1.0 cho phép tạo và quản lý dữ liệu Thời khoá biểu của một nhà trường với 600 giáo viên, 300 lớp học sáng, 300 lớp học chiều và học tại 10 địa điểm khác nhau. Với giao diện hoàn toàn tiếng Việt, tất cả các cửa sổ giao diện của phần mềm đã được thiết kế một cách hợp lý nhất phù hợp cho mọi trình độ của giáo viên và người dùng.
Đã tải: 1025 Bình luận: 0Xếp hạng:: 4.7/11


Phần mềm Xếp thời khóa biểu Nhà trường - STKB 1.0 bản chính thức (42.00 Mb)25/05/2020
Phần mềm Xếp Thời khoá biểu Nhà trường - STKB 1.0 cho phép tạo và quản lý dữ liệu Thời khoá biểu của một nhà trường với 600 giáo viên, 300 lớp học sáng, 300 lớp học chiều và học tại 10 địa điểm khác nhau. Với giao diện hoàn toàn tiếng Việt, tất cả các cửa sổ giao diện của phần mềm đã được thiết kế một cách hợp lý nhất phù hợp cho mọi trình độ của giáo viên và người dùng.
Đã tải: 1263 Bình luận: 0Xếp hạng:: 4.8/18[ Quay lại | Trang chính ]
 
CÔNG TY TNHH TIN HỌC VÀ NHÀ TRƯỜNG
 
Phòng 1407 - Nhà 17T2 - Trung Hoà Nhân Chính - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Phone: 024.22469368
Email: kinhdoanh@tinhocnhatruong.vn

© 2020 Công ty TNHH Tin học và Nhà trường - ĐCĐK: Nhà 6, ngõ 518, phố Đội Cấn, phường Cống Vị, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam. GPĐKKD số: 0109095257 do Sở KHĐT Tp.Hà Nội cấp ngày 20/02/2020.
Email: kinhdoanh@tinhocnhatruong.vn. Điện thoại: 024.22469368. Fax: 024.22469368