Công ty TNHH Tin học và Nhà trường http://tinhocnhatruong.vn

Video Lập trình với Scratch - B2. Làm quen với môi trường lập trình Scratch
18/06/2016

Đây là video đầu tiên giới thiệu, làm quen với môi trường, giao diện và các đối tượng chính của Scratch.
URL của bài viết này::http://tinhocnhatruong.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=8120

© Công ty TNHH Tin học và Nhà trường contact: kinhdoanh@tinhocnhatruong.vn