Công ty TNHH Tin học và Nhà trường http://tinhocnhatruong.vn

Video Lập trình với Scratch - B1. Giới thiệu tổng quan Scratch
18/06/2016

Mô tả ngắn ý nghĩa, xuất xứ của Scratch
URL của bài viết này::http://tinhocnhatruong.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=8119

© Công ty TNHH Tin học và Nhà trường contact: kinhdoanh@tinhocnhatruong.vn