Công ty TNHH Tin học và Nhà trường http://tinhocnhatruong.vn

Video thao tác cơ bản với SQB - Bài 1: Làm việc với CSDL. Lệnh Khởi tạo CSDL Ngân hàng câu hỏi mới.
29/09/2015

Bài học đâu tiên trong Phần: Các thao tác cơ bản với phần mềm SQB


B1. Làm việc với CSDL. Lệnh Khởi tạo CSDL Ngân hàng câu hỏi mới.. Bài học này giới thiệu các thao tác khởi tạo Ngân hàng câu hỏi mới dành cho các môn học trong trường phổ thông.URL của bài viết này::http://tinhocnhatruong.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7972

© Công ty TNHH Tin học và Nhà trường contact: kinhdoanh@tinhocnhatruong.vn